Το βιολογικό ελαιόλαδο συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς