Μόνο βιολογικά

Οι ρωγών ελαιώνες παράγουν μόνο βιολογικό ελαιόλαδο σύμφωνα με τους κανόνες και της οδηγίες της Ε.Ε ελεγχομένη από την ΔΗΟ τον μεγαλύτερο οργανισμό πιστοποίησης στην Ελλάδα.